Thời gian ưu đãi: Từ 30/01/2023 đến 30/06/2023 hoặc đến khi hết hạn mức, tùy điều kiện nào đến trước
Hạn mức ưu đãi: 5.000 tỷ đồng
Đối tượng áp dụng: Là khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.
Sản phẩm áp dụng:
- Cho vay mua/ nhận chuyển nhượng bất động sản, nhà/ đất dự án
- Cho vay mua xe ô tô mới/ đã qua sử dụng
- Cho vay sảm xuất kinh doanh trả góp
- Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo
Kỳ hạn vay: từ 36 tháng trở lên.
Lãi suất cho vay ưu đãi: 12.99%/năm áp dụng trong vòng 12 tháng đầu. (*)


(*) Điều kiện, điều khoản áp dụng