Hạn mức chương trình: 5.000 tỷ đồng
Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2023 hoặc đến khi hết hạn mức triển khai
Sản phẩm áp dụng: Các sản phẩm cho vay có TSBĐ dành cho Khách hàng cá nhân
Thể lệ chương trình ưu đãi:
- Áp dụng cho các hợp đồng vay mới có thời hạn vay từ 36 tháng trở lên
- Áp dụng đối với đa dạng mục đích
Lãi suất áp dụng:
LSV.13 (%/năm) LSV.14
(%/năm)
LSV.15
(%/năm)
Lãi suất 11.00 12.20 13.00
Thời gian ưu đãi 06 tháng 12 tháng 18 tháng

(*) Điều kiện, điều khoản áp dụng theo quy định ABBANK từng thời kì
Chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ABBANK gần nhất hoặc Hotline 18001159