Thời gian: Từ nay đến 31/12/2020

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số AB Ditizen

Nội dung ưu đãi: Miễn phí duy trì và giao dịch chuyển tiền trong và ngoài hệ thống (liên ngân hàng) cho toàn bộ người dùng mới và người dùng hiện hữu là chủ tài khoản ứng dụng ngân hàng số AB Ditizen.