1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/01/2021 (hoặc kết thúc sớm khi hết thẻ cào)

2. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Mỗi giao dịch nhận tiền thành công qua hệ thống Western Union (WU), KH sẽ được cấp phát 01 thẻ cào may mắn.

3. Địa bàn khuyến mại: Các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) và Đại lý phụ WU của ABBANK trên toàn hệ thống tại Việt Nam.

4. Hình thức khuyến mại: Cào may mắn trúng 100%.

5. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả các khách hàng cá nhân (KHCN) có đủ năng lực hành vi – pháp luật dân sự, thực hiện giao dịch nhận tiền qua hệ thống WU thỏa điều kiện thể lệ chương trình.

6. Cơ cấu giải thưởng:

  • 30 Vali kéo
  • 70 Balo du lịch
  • 100 Nón bảo hiểm
  • 100 Ví bảo vệ hộ chiếu
  • 100 Phiếu giảm giá 100% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 200.000 đồng
  • 500 Phiếu giảm giá 70% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 100.000 đồng
  • 600 Phiếu giảm giá 50% phí chuyển tiền quốc tế, tối đa 50.000 đồng

Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.

Chi tiết thể lệ khuyến mại tại đây.