Thời gian triển khai: Từ nay đến 31/12/2021 hoặc đến khi hết hạn mức của chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước.
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu năm gần nhất từ 300 tỷ đồng trở xuống (bao gồm khách hàng mới và khách hàng hiện hữu đang giao dịch tại ABBANK) có nhu cầu được ABBANK tài trợ vốn sản xuất kinh doanh.
Mục đích vay:
- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, nhà xưởng, ...
Thời hạn vay: <= 12 tháng.
Tổng hạn mức gói ưu đãi: lên đến 4.500 tỷ đồng.
Phương thức cho vay: theo món, theo hạn mức
Loại tiền vay: VNĐ
Lãi suất cho vay: Ưu đãi chỉ từ 5,8%/năm (*)

(*): Điều khoản, điều kiện áp dụng