1. Thời gian triển khai: từ ngày 26/12/2020
2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia mua chào giá Tài khoản số đẹp.
3. Sản phẩm áp dụng: Tài khoản thanh toán
4. Quy trình chào giá cạnh tranh tài khoản số đẹp:
  • ABBANK Công bố số tài khoản đẹp được chào giá.
  • Cách thức đăng ký tham gia chương trình: Khách hàng liên hệ với Chi nhánh (CN) hoặc Phòng giao dịch (PGD) ABBANK gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ đấu giá tài khoản số đẹp.
  • Ngày cuối cùng của phiên chào giá, Hội đồng chào giá tài khoản số đẹp của ABBANK tổng kết danh sách, thông báo mức giá đặt mua cao nhất và công bố kết quả phiên chào giá của tuần đó.
  • CN/PGD sẽ thông tin kết quả đấu giá tới Khách hàng và hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục mở tài khoản nếu trúng giá.
Lưu ý:
Khách hàng trúng giá phải đến quầy giao dịch thực hiện mở tài khoản chậm nhất trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ lúc nhận thông báo từ ABBANK. Trong trường hợp Khách hàng không đến mở tài khoản theo thời gian quy định, sẽ mất cơ hội đặt mua tài khoản trúng giá trong phiên chào giá nói trên.. Theo đó, Hội đồng chào giá sẽ quyết định số tài khoản này sẽ tiếp tục xét cho Khách hàng có mức giá cao tiếp theo hoặc chào giá ở các phiên kế tiếp theo quy định từng thời kỳ.cƠ