Thời gian thực hiện: Từ nay đến 30/06/2022 (hoặc đến khi hết hạn mức chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước).
Đối tượng áp dụng: Tất cả các KH tham gia gửi mới sổ tiết kiệm trong thời gian diễn ra chương trình
Loại tiền: VND
Kỳ hạn gửi: 1 – 12 tháng.
Lãi suất ưu đãi: đến 1.5%/năm (*)

(*) Chi tiết theo quy định của ABBANK.