• Hạn mức chương trình: 4,000 tỷ đồng.
  • Đối tượng:  Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu năm gần nhất từ 200 tỷ đồng trở xuống. Có khoản vay ngắn hạn VND
  • Lãi suất: từ 6.5%/năm