Thông tin ưu đãi:
  • Giảm ngay 100.000VNĐ cho hóa đơn từ từ 1,5 triệu VNĐ các ngày 12 & 14/12
  • Giảm 20,000 VND cho đơn từ 199.000 VND cho khách hàng mới.
Điều kiện áp dụng:
  • Khách hàng lần đầu mua hàng trên ứng dụng Lazada bằng thẻ tín dụng của ABBANK
  • Khách hàng thanh toán vào các ngày 12 & 14/12
Phạm vi áp dụng:
  • Thời hạn sử dụng tới: 31.12.2022