1. Thông tin ưu đãi: Giảm ngay 50,000 VND mọi hóa đơn cho khách hàng mới.
  2. Điều kiện áp dụng: Khách hàng lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee bằng thẻ Visa của ABBANK
  3. Thời hạn sử dụng tới: 28.02.2023