• Đối tượng khách hàng:
- Xếp loại tín dụng: KHDN xếp loại tín dụng từ loại A trở lên theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ABBANK quy định hiện hành từng thời kỳ.
- Khách hàng Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thu ngân sách Nhà nước (dịch vụ nộp thuế điện tử hoặc thuế hải quan điện tử)
- Sử dụng tối thiểu 3 sản phẩm dịch vụ khác của Ngân hàng như Thanh toán Quốc tế, bảo lãnh, chi lương, thẻ Visa Doanh nghiệp… đối với khách hàng mới.
  • Thời gian ưu đãi: Đến hết 31/12/2021 hoặc khi hết hạn mức chương trình.
  • Hạn mức ưu đãi: 4.000.000.000.000 VND (Bốn nghìn tỷ đồng) và 80.000.000 USD (Tám mươi triệu đô la Mỹ).
  • Lãi suất cho vay (*):
- Giải ngân bằng VNĐ: từ 5%/năm;
- Giải ngân bằng USD: từ 2,1%/năm.
  • Điều kiện áp dụng khoản vay: Khoản vay ngắn hạn có thời gian lên đến 12 tháng
(*) Theo điều khoản và điều kiện của chương trình.