Thời gian thực hiện: Từ 21/09/2022 đến 31/12/2022 (hoặc đến khi hết hạn mức chương trình, tùy theo điều kiện nào đến trước).
Đối tượng áp dụng: Tất cả các KH tham gia gửi mới sổ tiết kiệm từ 100 triệu đồng trở lên, trong thời gian diễn ra chương trình.
Loại tiền: VND;
Kỳ hạn gửi: 6 – 12 tháng.
Hình thức quà tặng: KH gửi mới khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên trong thời gian diễn ra chương trình, tại thời điểm gửi tiền được tặng ngay combo quà tặng như sau:
  • Phần quà bằng tiền mặt, tương đương lãi suất 0.3%/năm – 0.8%/năm cho tháng gửi tiền đầu tiên;
  • Tài khoản số đẹp trị giá từ 2 - 10 triệu đồng khi KH mở TKSĐ cùng thời điểm mở sổ tiết kiệm.
(*) Chi tiết theo quy định của ABBANK.