• Thời gian ưu đãi: Từ nay đến hết 25/12/2021 hoặc đến khi hết hạn mức chương trình.
 • Hạn mức ưu đãi:3,500 tỷ đồng.
 • Đối tượng áp dụng: Là khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn.
 • Sản phẩm áp dụng:
  - Cho vay mua/ nhận chuyển nhượng bất động sản, nhà/ đất dự án
  - Cho vay mua xe ô tô mới/ đã qua sử dụng
  - Cho vay sảm xuất kinh doanh trả góp
  - Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo
 • Kỳ hạn vay: từ 24 tháng trở lên.
  • Lãi suất cho vay ưu đãi: 7.6%/năm áp dụng trong vòng 6 tháng đầu. (*)
(*) Điều khoản, điều kiện áp dụng.