1. Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2024 (hoặc đến khi hết hạn mức triển khai)
2. Mục đích vay vốn:
· Cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân.
· Cho vay đối với khách hàng cá nhân để trả nợ trước hạn các khoản vay Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn sản xuất kinh doanh tại Tổ chức tín dụng khác.
3. Điều kiện áp dụng:
· Áp dụng cho các khoản vay Ngắn hạn (thời hạn vay ≤ 12 tháng) giải ngân mới theo chương trình này.
· Khách hàng đảm bảo các điều kiện về uy tín tín dụng.
4. Lãi suất áp dụng:
Khách hàng thông thường:
KDNY.01 KDNY.02 KDNY.03
Lãi suất ưu đãi 6.29%/năm 7.69%/năm 7.99%/năm
Thời gian ưu đãi tối đa 04 tháng 09 tháng 12 tháng
Thời gian khế ước nhận nợ/ Giấy nhận nợ ≤ 04 tháng ≤ 09 tháng > 09 tháng

Đặc biệt, nhận thêm ưu đãi đặc quyền chỉ từ 5.99%/năm đối với nhóm khách hàng mục tiêu của ABBANK.
Điều kiện áp dụng theo quy định ABBANK từng thời kì.
Chi tiết tư vấn vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch ABBANK gần nhất hoặc Hotline 18001159