Thông tin sản phẩm
  • Tài sản bảo đảm: Sổ tiết kiệm, Số dư tài khoản, giấy tờ có giá do ABBANK và các ngân hàng khác nằm trong danh mục “Các ngân hàng phát hành” được ABBANK chấp thuận.
  • Thời gian cho vay: Được xác định phù hợp với nhu cầu của người vay.
  • Mức cho vay: 100% nhu cầu vốn của khách hàng. ·
  • Phương thức trả nợ: Trả lãi: hàng tháng, cuối kỳ; Trả nợ gốc: cuối kỳ.
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi.

Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK, CMND, SPHĐV cầm cố