Thông tin sản phẩm
  • Mục đích vay: Cho vay thanh toán các chi phí cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của KH.
  • Tài sản đảm bảo: Xe Ô tô thuộc sở hữu của KH; Bất động sản thuộc sở hữu khách hàng hoặc của bên thứ 3 được ABBANK chấp thuận.
  • Thời gian vay: Tối đa 120 tháng.
  • Nguồn thu nhập: ABBANK chấp nhận các nguồn thu nhập hợp pháp theo quy định pháp luật và ABBANK.
  • Phương thức trả nợ: Trả lãi: hàng tháng; Trả gốc: hàng tháng hoặc hàng quý.
Đối tượng: Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi.

Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK, CMND, SPHĐV cầm cố