Tiện ích sản phẩm: 

  • Thực hiện nhanh chóng và chính xác bởi nhân viên nghiệp vụ của ngân hàng.
  • Giảm thiểu rủi ro cho Khách hàng trong việc chuyển tiền mặt.
  • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
  • An toàn và bảo mật tối đa cho Khách hàng.

Đối tượng: 

  • Khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký:

  • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
  • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên thu/ chuyên chi.
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế.