Tiện ích sản phẩm:

  • Loại tiền: VND, USD và cá loại ngoại tệ khác.
  • Số dư tối thiểu: Tài khoản VND: 500.000 đồng; tài khoản USD: 50 USD.
  • Lãi suất: Không kỳ hạn.
  • Trả lãi: Định kỳ ngày 25 hàng tháng.
  • Sử dụng tài khoản để thực hiện thanh toán qua ngân hàng (rút tiền, nộp tiền, chuyển khoản, mua hàng hóa,…).
  • Sử dụng các dịch vụ công nghệ cao và tích hợp nhiều tiện ích gắn với tài khoản của ABBANK.
  • Sử dụng “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung”.
  • Tra cứu số dư, nhận được báo có của tài khoản thông qua dịch vụ E- Banking, SMS Banking.
Đối tượng:
  • Khách hàng là tổ chức.
Hồ sơ đăng ký:
  • Đăng ký sử dụng nhanh chóng, đơn giản và chính xác.
Mẫu biểuPhụ lục