Thông tin sản phẩm:
  • Phương thức thanh toán: L/C, D/A, D/P, TT, CAD.
  • Loại tiền cho vay: VND, USD.
  • Được ABBANK hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế như: các điều khoản Hợp đồng ngoại thương, cách lập bộ chứng từ, các điều khoản trong L/C,…Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi.
  • Doanh nghiệp xuất khẩu có hoạt động hiệu quả & tài chính lành mạnh dễ dàng tiếp cận vốn.

Đối tượng: Các doanh nghiệp có giấy Đăng ký kinh doanh, thực hiện hoạt động xuất khẩu theo đúng pháp luật.

Hồ sơ đăng ký:
  • Giấy đăng ký mở tài khoản tại ABBANK.
  • Giấy đề nghị chiết khấu BCT xuất khẩu (bản gốc).
  • Giấy yêu cầu thanh toán chứng từ xuất khẩu theo phương thức L/C (bản gốc).
  • Bộ chứng từ giao hàng theo L/C hoặc điện chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành L/C.
  • Bản gốc L/C, thông báo L/C và các sửa đổi, thông báo sửa đổi (nếu có).
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK