Thông tin sản phẩm: 

  • Tiền thu được ghi có ngay vào tài khoản của khách hàng tại ABBANK.
  • Hỗ trợ khách hàng thực hiện thu/ chi hộ các khoản phải thu/ phải trả đối với người sử dụng dịch vụ của khách hàng hoặc từ các đối tác,…
  • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
Đối tượng: Tất cả các khách hàng là tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ.
 
Hồ sơ đăng ký:
  • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
  • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch, có thể mở riêng tài khoản chuyên thu/ chuyên chi.
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ hàng ngày, hàng tuần hoặc tùy theo nhu cầu thực tế.