Thông tin sản phẩm

  • ABBANK đến trụ sở của khách hàng hoặc nơi khách hàng chỉ định để kiểm đếm và thu hộ tiền mặt theo yêu cầu của khách hàng, vận chuyển tiền về kho quỹ ABBANK và nộp vào tài khoản của Khách hàng tại ABBANK.
  • Loại tiền áp dụng: VND
  • Phạm vi áp dụng: Không quá 30 Km (Tính từ nơi có đơn vị ABBANK gần nhất đến địa điểm KH chỉ định).
  • Thời gian áp dụng: Không quá 3h cho 1 chuyến giao dịch (thời gian giao dịch tính từ thời điểm bắt đầu khởi hành đến khi quay trở về trụ sở ABBANK).
  • Địa điểm KH chỉ định: Phải đảm bảo phương tiện vận chuyển của ABBANK có thể vào tận địa điểm KH chỉ định.
  • Dịch vụ cộng thêm: KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung” (đối với VND).Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.
Đối tượng:
  • Đối tượng là các tổ chức kinh tế trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu ABBANK cung cấp sử dụng dịch vụ.
Hồ sơ đăng ký:
  • Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với ABBANK.
  • Mở tài khoản tại ABBANK để thực hiện giao dịch hoặc mở riêng tài khoản chuyên thu.