Thông tin sản phẩm

  • Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, đội ngũ thu ngân viên lưu động của ABBANK sẽ đến kiểm đếm và thu hộ tiền điện tại nhà khách hàng sử dụng điện. ABBANK vận chuyển tiền về kho quỹ và nộp vào tài khoản của công ty Điện lực tại ABBANK ngay trong ngày.
Đối tượng:
  • Đối tượng là EVN trên toàn quốc.