1. Lợi ích
  • ·Thẻ được phát hành nhanh chóng trong vòng 2-4h và tự động tích hợp thông qua ứng dụng AB Ditizen mà không cần đến ngân hàng làm thẻ cứng.
  • Thanh toán online dễ dàng tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ Visa trên toàn thế giới.
  • Công nghệ 3D-Secure bảo mật nhất trên thị trường áp dụng với các giao dịch online bảo đảm an toàn tối đa cho các thông tin chủ thẻ.
2. Thông tin thẻ:
  • Thời hạn sử dụng thẻ: 05 năm kể từ tháng cấp thẻ
  • Chi tiêu online lên tới 100.000.000 VNĐ/ngày.
  • Số lần giao dịch lên tới 99 lần/ngày.