Thẻ ghi nợ quốc tế

Hiển Thị Sản Phẩm
So sánh thẻ (0/3)
ABBANK Visa Contactless Debit

ABBANK Visa Contactless Debit

Chạm là mê, không chạm càng mê

  • Rút tiền mặt tại ATM tối đa 6.000 000 VNĐ/lần
  • Chi tiêu tối đa 100.000.000 VND/ngày
  • Công nghệ thẻ chip contactless với nhiều ưu điểm vượt trội
Xem chi tiết
ABBANK Visa Contactless Debit - Gold

ABBANK Visa Contactless Debit - Gold

Chạm là mê, không chạm càng mê

  • Rút tiền mặt tại ATM tối đa 6.000 000 VNĐ/lần
  • Chi tiêu tối đa 200.000.000 VND/ngày
  • Công nghệ thẻ chip contactless với nhiều ưu điểm vượt trội
Xem chi tiết