Thẻ ghi nợ quốc tế

Hiển Thị Sản Phẩm
So sánh thẻ (0/3)
ABBANK Visa Debit Classic

ABBANK Visa Debit Classic

Chạm là mê, không chạm càng mê

  • Rút tiền mặt tại ATM lên tới 100.000 000 VNĐ
  • Chi tiêu tối đa 150.000.000 VND/ngày
  • Công nghệ thẻ chip contactless với nhiều ưu điểm vượt trội
Xem chi tiết
ABBANK Visa Debit Gold

ABBANK Visa Debit Gold

Chạm là mê, không chạm càng mê

  • Rút tiền mặt tại ATM lên tới 200.000 000 VNĐ
  • Chi tiêu tối đa 300.000.000 VND/ngày
  • Công nghệ thẻ chip contactless với nhiều ưu điểm vượt trội
Xem chi tiết