1. Lợi ích: 
  • Thanh toán dễ dàng: Thanh toán dễ dàng tại trong & ngoài Việt Nam tại các điểm thanh toán có biểu tượng Visa.
  • Ưu đãi hấp dẫn: Tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn tại các ĐVCNT có liên kết với Visa/ABBank
  • Miễn phí phát hành thẻ: Hoàn toàn miễn phí phát hành thẻ khi KH phát hành lần đầu và khi thẻ hết hạn
  • Miễn phí rút tiền: Miễn phí rút tiền tại ATM của ABBANK
2. Thông tin thẻ:
  • Thời hạn sử dụng thẻ: 05 năm kể từ tháng cấp thẻ
  • Có thể mở thêm tối đa 3 thẻ phụ cho người thân
  • Rút tiền mặt tại ATM lên tới 200.000.000 VNĐ/ngày
  • Chi tiêu lên tới 300.000.000 VNĐ/ngày tại các điểm chấp nhận thanh toán & trang thương mại điện t