Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên- YOU50 được mở tại quầy giao dịch (%/năm): Áp dụng từ ngày 01/08/2023

1. Đối với VND: Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm VND

2. Đối với USD: Áp dụng theo biểu lãi suất tiết kiệm USD.