Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm của ông Phạm Văn Quan và bà Lê Thị Lang(2)

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản:

Chi tiết xem tại đây.