Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản khách hàng Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

1. Chủ tài sản: Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam.

2. Tài sản bảo đảm:

- Quyền sử dụng đất tại thửa 189, tờ bản đồ số 13, khóm 2, Phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 877846 (số vào sổ CT00008) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 27/8/201023/07/2002;

- Quyền sử dụng đất tại thửa 83, tờ bản đồ số 10, khóm 2, Phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 308246 (số vào sổ CT000305) do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 25/12/2012.

3. Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý - thu hồi khoản vay theo quy định;

Chi tiết liên hệ tại đây.