Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản: Ông Võ Ngọc Sĩ, bà Ngô Thị Phương Quỳnh

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

Chủ tài sản: Ông Võ Ngọc Sĩ, bà Ngô Thị Phương Quỳnh.
Tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:
1.1.      Quyền sử dụng đất số 1:
a)         Địa chỉ thửa đất: Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
b)        Diện tích đất: 99,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín mét vuông);
c)         Thửa đất số: 121  - Tờ bản đồ số: …;  
d)        Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CG 464723, số vào sổ cấp GCN: CS 05815/CN, cấp tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước ngày 09/3/2017.

1.2.      Quyền sử dụng đất số 2:
a)         Địa chỉ thửa đất: Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
b)        Diện tích đất: 99,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín mét vuông);         
c)         Thửa đất số: 122  - Tờ bản đồ số: …;
d)        Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CG 464720, số vào sổ cấp GCN: CS 05818/CN, cấp tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước ngày 09/3/2017.

1.3.      Quyền sử dụng đất số 3:
a)         Địa chỉ thửa đất: Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
b)        Diện tích đất: 99,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín mét vuông);         
c)         Thửa đất số: 123  - Tờ bản đồ số: …;
d)        Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CG 464718, số vào sổ cấp GCN: CS 05816/CN, cấp tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước ngày 09/3/2017.

1.4.      Quyền sử dụng đất số 4:
a)         Địa chỉ thửa đất: Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
b)        Diện tích đất: 99,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín mét vuông);         
c)         Thửa đất số: 124  - Tờ bản đồ số: …;
d)        Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CG 464722, số vào sổ cấp GCN: CS 05819/CN, cấp tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước ngày 09/3/2017.

1.5.      Quyền sử dụng đất số 5:
a)         Địa chỉ thửa đất: Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
b)        Diện tích đất: 99,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín mét vuông);         
c)         Thửa đất số: 125  - Tờ bản đồ số: …;
d)        Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CG 464719, số vào sổ cấp GCN: CS 05817/CN, cấp tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước ngày 09/3/2017.

1.6.      Quyền sử dụng đất số 6:
a)         Địa chỉ thửa đất: Khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước;
b)        Diện tích đất: 99,0 m2 (Bằng chữ: Chín mươi chín mét vuông);         
c)         Thửa đất số: 126  - Tờ bản đồ số: …;
d)        Giấy tờ chứng minh QSH/SD: GCN QSDĐ QSHNO và TSKGLVĐ số CG 464721, số vào sổ cấp GCN: CS 05820/CN, cấp tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước ngày 09/3/2017.

1.7.      Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:
-           Loại tài sản: Nhà ở riêng lẻ (nhà cấp III)
-           Diện tích xây dựng (Tầng trệt): 522 m2.
-           Tổng diện tích sàn: 1566 m2.
-           Số tầng: 03
-           Giấy tờ chứng minh QSH/SD: Giấy phép xây dựng số 274/GP-XD do UBND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/7/2017. Gia hạn điều chỉnh giấy phép ngày 26/4/2018.
Ghi chú: Công trình đã xây dựng nhưng chưa hoàn tất thủ tục hoàn công, cập nhật theo quy định”.

Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý - thu hồi khoản vay theo quy định;
Chi tiết liên hệ tại đây.