Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá đối với tài sản bảo đảm hồ sơ Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An

Căn cứ Luật Bán đấu giá tài sản năm 2016. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau

1. Chủ tài sản bao gồm: Ông Trần Văn Trí; Bà Phạm Thị Diệu Hiền; Trần Thị Bình An; Trần Văn Chương; ông Phạm Hữu Thường, bà Huỳnh Thị Cẩm Loan, Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thương Mại Diệu Hiền.

2. Tài sản phát mãi:

  • Tài sản bán đấu giá 1: Gồm 13 quyền sử dụng đất với tổng diện tích 229.154,9 m2, tọa lạc tại ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
  • Tài sản bán đấu giá 2:Gồm 09 quyền sử dụng đất với tổng diện tích 42.102 m2, tọa lạc tại Khóm 7, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  • Tài sản bán đấu giá 3: Gồm 02 quyền sử dụng đất với tổng diện tích 6.028 m2, tọa lạc tại Khóm 4, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Mục đích phát mãi tài sản: Xử lý - thu hồi khoản vay theo quy định

Chi tiết tại đây.