Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo việc thu giữ Tài sản thế chấp như sau:

  • Khách hàng vay: Công ty TNHH Hưng Lộc.
  • Bên bảo đảm: ông Lê Văn Hưng và bà Võ Thị Thanh Thủy.
  • Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 214, Tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại khu phố 7, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất số phát hành CN 403698, vào sổ cấp GCN: CS09349 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 01/06/2018.

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 216, Tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại khu phố 7, Phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CO 570696, số vào sổ cấp GCN CS09698 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cấp ngày 20/08/2018.

  • Lý do thu giữ: Thu giữ để xử lý nợ xấu theo quy định;
  • Thời gian thu giữ: 10h ngày 18/04/2023 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo thu giữ số 601/CV-TGĐ.23 ngày 22/03/2023.
  • Chi tiết thông báo thu giữ : tại đây.