Thông báo thu giữ tài sản của Ông Lê Văn Chương và bà Hà Thi Toan

Thông báo thu giữ tài sản của Ông Lê Văn Chương và bà Hà Thi Toan

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:
  • Khách hàng vay: Ông Lê Văn Chương và bà Hà Thi Toan;
  • Bên bảo đảm: Ông Lê Văn Chương và bà Hà Thi Toan.
  • Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số: 268; Tờ bản đồ số: 65(Địa chỉ tại: Tổ dân phố 10, thị trấn Chư sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 600763, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 02893 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/08/2016.

  • Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc Hội.
  • Thời gian thu giữ: lúc 14 giờ 00 ngày 27/06/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 779/TB-TGĐ.19 ngày 05/06/2019 của ABBANK.
Xem chi tiết thông báo tại đây.