Thông báo thu giữ TSĐB của hồ sơ Công ty TNHH MTV Việt Quỳnh Xanh

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm:

1.  Tài sản đảm bảo thứ nhất (01):
  • Bên bảo đảm: Ông Nguyễn Văn Quang và bà Hà Thị Trang
  • Tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 043020, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 1492 QSDĐ/CNTB do UBND huyện (nay là thành phố) Dĩ An, tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/12/2001 cho ông Đỗ Văn Chuyền; Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho ông Nguyễn Văn Quang ngày 13/10/2009.
  • Thời gian thu giữ: Lúc 10h00 ngày 16/11/2022 đến khi kết thúc thu giữ
  • Địa điểm thu giữ : Tại Thửa đất số: 824, Tờ bản đồ số: D2 – Số 32/9 đường Tân Phước, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
2. Tài sản đảm bảo thứ hai (02):
  • Bên bảo đảm: Bà Lê Thị Hoàng Anh
  • Tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 989640, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 05451 do UBND huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/08/2017; Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho bà Lê Thị Hoàng Anh ngày 22/09/2017.
3. Tài sản đảm bảo thứ ba (03):
  • Bên bảo đảm: Bà Lê Thị Hoàng Anh
  • Tài sản bảo đảm : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 549077, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 06879 do UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/2019; Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho bà Lê Thị Hoàng Anh ngày 25/02/2019.
  • Thời gian thu giữ: Lúc 10h00 ngày 15/11/2022 (cho TSĐB thứ hai và thứ ba)    
  •  Địa điểm thu giữ: Tại Thửa đất số 539 và 558, Tờ bản đồ số 73 – Đường Nguyễn Văn Khạ, Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
•    Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty TNHH MTV Việt Quỳnh Xanh tại ABBANK.
•    Chi tiết liên hệ: (1) (2) (3)   

Trân trọng!