Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá hồ sơ Công ty TNHH MTV SX TA CN Bình Minh

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin  như sau

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Dương Anh Tuấn, Bà Huỳnh Thị Diễm Thúy.
Thông tin Tài sản bảo đảm: 
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 669926, vào sổ cấp GCN số CS66204/DA do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/12/2021, cụ thể như sau:

1. Thửa đất:
 • Thửa đất số: 977 – Tờ bản đồ số: 39 (theo tài liệu năm 2003).
 • Địa chỉ: 15 Đường N11, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Diện tích: 462 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi hai mét vuông).
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
 • Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
2. Nhà ở:
 • Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ.
 • Diện tích xây dựng: 154,7 m2.
 • Diện tích sàn: 456,4 m2 
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
 • Cấp (Hạng): 3
Mục đích bán đấu giá tài sản bảo đảm: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay theo quy định;
Thông tin chi tiết của thông báo xem tại đây.