Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

1. Khách hàng: (Bà) Nguyễn Thị Minh Thuyên, (ông) Nguyễn Văn Thành
2. Chủ tài sản: (Bà) Nguyễn Thị Minh Thuyên
3. Tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở có diện tích 340 m2 , tại Thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 21, Tọa lạc tại: Số 353/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 866770, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 05279 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2011, cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng cho bà Nguyễn Thị Minh Thuyên ngày 13/10/2020.
4. Mục đích: Phát mãi tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu theo quy định Pháp luật.
5. Chi tiết liên hệ: Tại đây.
Trân trọng!