Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản của ông Trịnh Đình Phượng

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá, thông tin liên quan đến tài sản và chủ tài sản cụ thể như sau:

Chủ tài sản: Ông Trịnh Đình Phượng.
Tài sản bảo đảm:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK268563, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H03964 do UBND huyện Tân Thành (Nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 12/09/2007, cập nhật thay đổi số thửa đất, số tờ bản đồ ngày 01/06/2020, cập nhật thay đổi diện tích sử dụng đất ngày 02/07/2020, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 10/07/2020, cụ thể như sau:
-    Thửa đất số: 21    , tờ bản đồ số: 125
-    Địa chỉ: Thôn Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (Nay là khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
-    Diện tích: 1514 m2 (Một nghìn năm trăm mười bốn mét vuông);
-    Hình thức sử dụng: chung Không m2, riêng 1514 m2
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (150 m2); Đất CLN (1364 m2);
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài (150 m2); Đến năm 2048 (1364 m2);
-    Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 Mục đích thẩm định giá tài sản: Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để xử lý phát mãi, thu hồi nợ xấu theo quy định.”

Chi tiết liên hệ tại đây.