Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá

Căn cứ Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021; Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022. Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

1. Tài sản thẩm định:

Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại 42 Nguyễn Thanh Cần, phường 02, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định;

3. Chi tiết: Theo file đính kèm.

4. Liên hệ: 

Đỗ Hồng Thái (Mr).

Phòng Xử lý nợ phía Nam - Ban Xử lý nợ                                                 

A. 18 Phan Đình Giót, P.02, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

M.  0903520373      

E. thaidh1@abbank.vn