Thông báo về việc lựa chọn tổ chức Thẩm định giá

Lựa chọn tổ chức Thẩm định giá TSBĐ của bà Nguyễn Thị Minh Thuyên và ông Nguyễn Văn Thành

Căn cứ Luật giá về thẩm định giá; Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021; Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022
Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:
1. Tài sản thẩm định:
- Chủ tài sản: bà Nguyễn Thị Minh Thuyên
- Pháp lý tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 866770, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT 05279 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/02/2011, cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/ sử dụng cho bà Nguyễn Thị Minh Thuyên ngày 13/10/2020.
2. Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định;
3. Chi tiết : Tại đây
4. Liên hệ:
Chuyên viên : Lê Quốc Hưng – Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP An Bình.
Địa chỉ : Tầng 7, 18 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Điện thoại : 0915.479.168
Mail : hunglq@abbank.vn
Trân trọng.