Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá để xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ tài sản : (Ông) Nguyễn Văn Chánh
Tài sản bảo đảm : Gồm 02 (Hai) Bất động sản, có đặc điểm sau:
  1. QSDĐ tại : Thửa đất số: 1319, Tờ bản đồ số: 24, Tọa lạc tại: xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 290383, vào sổ cấp GCN số CH 01994 do UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 25/09/2020. Cập nhật thay đổi thông tin chủ sử dụng ngày 11/11/2020 cho ông Nguyễn Văn Chánh;
  2. QSDĐ tại : Thửa đất số: 1779, Tờ bản đồ số: 19, Tọa lạc tại: xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 134370, vào sổ cấp GCN số CH 01601 do UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 16/04/2019. Cập nhật thay đổi thông tin chủ sử dụng ngày 11/11/2020 cho ông Nguyễn Văn Chánh
Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định;
Chi tiết: Theo file đính kèm.
Thông tin liên hệ: 
  • Chuyên viên : Lê Quốc Hưng – Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP An Bình.
  • Địa chỉ : Tầng 7, 18 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM.
  • Điện thoại : 0915.479.168
  • Mail : hunglq@abbank.vn
Trân trọng!