Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Căn cứ Luật giá năm 2012 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức Thẩm định giá để xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ tài sản : Ông Phan Văn Dương và bà Trần Thị Mỹ Hưng

  • Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 415, Tờ bản đồ số: 28, Tọa lạc tại: Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 332640, vào sổ cấp GCN số CS 00556 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2017 cho ông Trần Công Tư và bà Trần Thị Kim Lợi; Cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng ngày 27/03/2018 cho ông Phan Văn Dương và bà Trần Thị Mỹ Hưng.
  • Mục đích: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định;
  • Chi tiết: Theo file đính kèm.
  • Thông tin liên hệ: 
Chuyên viên : Lê Quốc Hưng – Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP An Bình.
Địa chỉ : Tầng 7, 18 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Điện thoại : 0915.479.168
Mail : hunglq@abbank.vn

Trân trọng!