Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Căn cứ Luật Đấu Giá tài sản số 01/2016/QH14, Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/02/2022, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo thông tin sau:

Chủ tài sản: Công ty TNHH MTV Việt Quỳnh Xanh
 • Tài sản bảo đảm:
 1. Quyền sử dụng đất thửa đất số : 539, tờ bản đồ số 73 tại Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 989640, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 05451 do UBND huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/08/2017; Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho bà Lê Thị Hoàng Anh ngày 22/09/2017.
 2. Quyền sử dụng đất thửa đất số : 558, tờ bản đồ số 73 tại Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 549077, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 06879 do UBND huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/2019; Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng cho bà Lê Thị Hoàng Anh ngày 25/02/2019.
 3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 32/9 đường Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T 043020, vào sổ cấp giấy chứng nhận số 1492 QSDĐ/CNTB do UBND huyện (nay là thành phố) Dĩ An, tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/12/2001; cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 13/10/2009
 • Mục đích thẩm định tài sản: Xử lý Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định;
 • Chi tiết theo file đính kèm.
 • Thông tin liên hệ:
 • Chuyên viên : Lê Quốc Hưng – Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP An Bình.
 • Địa chỉ : Tầng 7, 18 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM.
 • Điện thoại : 0915.479.168
 • Mail : hunglq@abbank.vn
Trân trọng.