Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

· Khách hàng vay: Ông Huỳnh Anh Duy và bà Trần Thị Thủy Tiên

· Bên bảo đảm: Ông Huỳnh Anh Duy và bà Trần Thị Thủy Tiên

· Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 626 – Tờ bản đồ số 18 (theo tài liệu năm 2004-2005) Tọa lạc tại địa chỉ phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 322408, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 00867 do UBND Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/7/2010. Cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng ngày 07/5/2021

· Thời gian thu giữ: Lúc 10h00 ngày 27/4/2023 .

· Địa điểm thu giữ: Tại bất động sản tọa lạc tại (thửa đất số 626 – Tờ bản đồ số 18 (theo tài liệu năm 2004-2005)) địa chỉ phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm của ông Huỳnh Anh Duy và bà Trần Thị Thủy Tiên để xử lý nợ xấu tại ABBANK theo quy định.

· Chi tiết: Tại đây.

Trân trọng!