Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của ông Lê Tấn Can và bà Lê Thị Thanh

Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ bảo đảm của khoản nợ xấu như sau:

Khách hàng vay: Ông Lê Tấn Can và bà Lê Thị Thanh.

Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: Ông Lê Tấn Can và bà Lê Thị Thanh.

Thông tin Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 460115, vào sổ GCN số: H09433 do UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cấp ngày 20/3/2007.

Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi khoản nợ xấu của ông Lê Tấn Can và bà Lê Thị Thanh tại ABBANK;

Thời gian thu giữ: 10h ngày 11/5/2023 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;

Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số 780/CV-TGĐ.23 ngày 05/4/2023 v/v thu giữ tài sản bảo đảm của khoản vay ông Lê Tấn Can và bà Lê Thị Thanh để xử lý thu hồi nợ xấu.

Chi tiết thông báo thu giữ: tại đây.