Thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm Ông Lê Văn Minh và bà Nguyễn Thị Tuyết Sương

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm như sau:

Khách hàng vay: Ông Lê Văn Minh và bà Nguyễn Thị Tuyết Sương.
Bên bảo đảm: Ông Lê Văn Minh và bà Nguyễn Thị Tuyết Sương
Tài sản bảo đảm:
1. Tài sản thứ 01. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thôn Hòa Tín, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê, (nay là: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai thuộc Thửa đất số 68b, tờ bản đồ số 33, theo GCNQSDĐ số AĐ 078136 (vào sổ cấp giấy số H-00005) do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/01/2006 (Nay là UBND huyện Chư Pưh);
2. Tài sản bảo đảm thứ 02. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thôn Hòa Phú, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (nay là: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai thuộc Thửa đất 65a, tờ bản đồ số 32, theo GCNQSDĐ số Đ 687169 do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 28/09/2004 (Nay là UBND huyện Chư Pưh);
3. Tài sản bảo đảm thứ 03. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Sê (nay là: huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai thuộc Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 57, theo GCNQSDĐ số AI 548057 (Sổ vào sổ cấp GCN số: H01208) do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 16/06/2007 (Nay là UBND huyện Chư Pưh);
4. Tài sản bảo đảm thứ 04. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Sê (nay là: huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai thuộc Thửa đất số 80, tờ bản đồ số 61, theo GCNQSDĐ số BA 433164 (Sổ vào sổ cấp GCN số: CH -00001) do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê cấp ngày 20/12/2009 (Nay là UBND huyện Chư Pưh);
5. Tài sản bảo đảm thứ 05. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: Thôn Hòa Phú, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Sê (nay là: Thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), tỉnh Gia Lai thuộc Thửa đất số 102b, tờ bản đồ số 23d, theo GCNQSDĐ số Y 967550 do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cấp ngày 04/03/2004 (Nay là UBND huyện Chư Pưh)
Lý do thu giữ: Để xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.  Thời gian thu giữ: lúc 09 giờ 00 ngày 09-10/05/2019 đến khi kết thúc quá trình thu giữ; 
Địa điểm thu giữ: Theo Thông báo số: 530/TB-TGĐ.19 ngày 12/04/2019 của ABBANK.
Chi tiết thông báo thu giữ tại đây.