Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm<br />  

Thông báo về việc Thu giữ tài sản bảo đảm

· Bên vay đồng thời cũng là bên bảo đảm: bà Lê Thị Minh Hiền và ông Nguyễn Tuấn Linh
· Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 634 – Tờ bản đồ số 22 địa chỉ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 198320, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 03012 do UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/4/2014, cập nhật thay đổi thông tin chủ sở hữu/sử dụng ngày 26/8/2020.
· Thời gian thu giữ: từ ngày 04/7/2023 đến khi kết thúc việc thu giữ tài sản bảo đảm
· Địa điểm thu giữ: Tại nơi có tài sản bảo đảm
· Lý do thu giữ : để xử lý khoản nợ xấu của bà Lê Thị Minh Hiền và ông Nguyễn Tuấn Linh
· Chi tiết liên hệ: Tại đây.