Tthông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tài Chánh

Ngân hàng TMCP An Bình thông báo về việc thu giữ Tài sản bảo đảm:

  • Khách hàng vay: Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tài Chánh;
  • Bên bảo đảm: ông Nguyễn Văn Chánh và bà Lê Thị Thanh Trung;
  • Tài sản bảo đảm: 02 quyền sử dụng đất tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
  • Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty Tài Chánh tại ABBANK.
  • Thời gian thu giữ: Lúc 10 giờ 00 ngày 02/11/2022 đến khi kết thúc quá trình thu giữ;
  • Địa điểm thu giữ: Tại thửa đất số 1319 (tờ bản đồ số 24) và thửa đất số 1779 (tờ bản đồ số 19) – xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Chi tiết thông báo thu giữ tại đây