Thông tin sản phẩm:  
 • Là dịch vụ gửi tiền trực tuyến thực hiện thông qua dịch vụ Internet Banking của ABBANK
 • Khách hàng chỉ cần đăng ký tham gia dịch vụ Internet Banking (có chức năng nhập và duyệt) của ABBANK và đăng ký tham gia dịch vụ Tiền gửi Online SME
 • Số tiền gửi tối thiểu là 5.000.000 VNĐ
 • Kỳ hạn: Theo tuần hoặc theo tháng
 • Biểu lãi suất: Quý Khách hàng vui lòng tham khảo tại đây
 • Thời gian trả lãi: Lãi được trả vào cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán sổ trước hạn
 • Rút tiền gửi Online trước hạn: Chỉ cho phép rút trước hạn toàn bộ số tiền gửi Online và hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm rút tiền theo quy định của ABBANK tương ứng với số ngày thực gửi
 • Khách hàng có thể sử dụng để thế chấp, cầm cố hoặc đảm bảo vay vốn bảo lãnh cho bên thứ 3 tại ABBANK
Hướng dẫn tham gia
 • Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking tại ABBANK  
 • Bước 2: Nhập thông tin khoản tiền gửi trên Internet Banking để mở tài khoản tiền gửi online
 • Bước 3: Duyệt thông tin trên Internet Banking để hoàn tất mở tài khoản tiền gửi online