Thông tin sản phẩm:
Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài gửi đến, ABBANK thông báo cho khách hàng ngay trong ngày. Bộ chứng từ sẽ được giao cho Quý khách sau khi khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.

  • Đối với nhờ thu trả ngay D/P (Document - against - Payment ): Quý khách cần thanh toán toàn bộ trị giá để được nhận bộ chứng từ.
  • Đối với nhờ thu trả chậm D/A (Document - against - Acceptance): Quý khách cần cam kết trả tiền bằng văn bản hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu.
Điều kiện đăng ký: Đối tượng là các doanh nghiệp được phép nhập khẩu

Hồ sơ đăng ký: Theo quy định hiện hành của ABBANK