8 quy tắc đạo đức nghề nghiệp

icon

Tuân thủ pháp luật và các quy định của ABBANK

icon

Bảo mật thông tin

icon

Không lạm dụng chức quyền

icon

Giữ gìn và nâng cao hình ảnh ABBANK

icon

Ứng xử đúng mực với đồng nghiệp

icon

Phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

icon

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

icon

Tránh xung đột quyền lợi