Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.

Sứ mệnh

Cung cấp các giải pháp tài chính Hiệu quả, Nhanh và Phù hợp với nhu cầu khách hàng

Tôn chỉ hoạt động

 • Phục vụ khách hàng với sản phẩm, dịch vụ an toàn, hiệu quả và linh hoạt
 • Tăng trưởng lợi ích cho cổ đông
 • Hướng đến sự phát triển toàn diện, bền vững của ngân hàng
 • Đầu tư vào yếu tố con người làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài

Giá trị cốt lõi

05 giá trị cốt lõi của ABBANK trong hoạt động kinh doanh:

Hướng đến kết quả

 • Nỗ lực, cống hiến hết mình cho mục tiêu đề ra
 • Đưa ra giải pháp trong mọi tình huống với thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất.

Trách nhiệm

Hiểu rõ và duy trì tinh thần trách nhiệm không chỉ ở bản thân mà trong cả tập thể để đạt được các kết quả nhất quán với định hướng của tổ chức

Sáng tạo có giá trị gia tăng

 • Tiếp cận vấn đề một cách độc đáo
 • Làm mới các giải pháp từ việc kết hợp ý tưởng mới với các giá trị hiện có
 • Tạo ra khác biệt để gia tăng lợi ích cho cổ đông và khách hàng

Thân thiện - Đồng cảm

 • Giao tiếp chân thành
 • Chủ động, cởi mở
 • Tin tưởng và tôn trọng

Tinh thần phục vụ

 • Xác định và biến khách hàng mục tiêu thành khách hàng thân thiết
 • Hướng tới hợp tác lâu dài thông qua việc chia sẻ và cung cấp giải pháp có lợi cho đôi bên
 • Phục vụ khách hàng với tinh thần phục vụ cao nhất