Hội đồng quản trị

Đào Mạnh Kháng

ÔngĐào Mạnh KhángChủ tịch HĐQT

 • Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược ABBANK
 • Thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro ABBANK
 • Thành viên Ủy ban Nhân sự ABBANK
 • Chủ tịch Hội đồng Xử lý nợ ABBANK
 • Sinh năm 1969

Tiến sĩ Kinh tế - Đại học Thương Mại

Ông Đào Mạnh Kháng đã có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Tài chính Ngân hàng và hơn 16 năm làm việc tại Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị ABBANK.

Vũ Văn Tiền

ÔngVũ Văn TiềnPhó Chủ tịch HĐQT - Thành viên thường trực

 • Chủ nhiệm Ủy ban Chuyển đổi và Ngân hàng số ABBANK
 • Chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự ABBANK
 • Thành viên Ủy ban chiến lược ABBANK
 • Sinh năm 1959

Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế Quốc dân.

Ông Vũ Văn Tiền là một trong những doanh nhân thành công và có uy tín tại Việt Nam. Ông đã được Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và Bằng khen cho các đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước như: Huân chương Lao động hạng III, Huy chương vì Thế hệ trẻ, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, Giải thưởng Sao đỏ, Công dân Thủ đô ưu tú 2015. Ông liên tục tham gia quản trị ABBANK ở các chức danh cao nhất trong HĐQT kể từ năm 2003 đến nay.

John Chong Eng Chuan

ÔngJohn Chong Eng Chuan Thành viên HĐQT

 • Thành viên ủy ban chiến lược ABBANK
 • Sinh năm 1967

Cử nhân Kinh tế (Danh dự) trường Đại học Queensland, Brisbane, Úc.

Ông John Chong Eng Chuan là một chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Đầu tư Maybank Berhad và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc Khối Thị trường vốn & Tài chính cấu trúc, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tư vấn và nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư, Malaysia.... Hiện tại, ông John Chong Eng Chuan đang là Giám đốc điều hành cấp tập đoàn trong Khối Dịch vụ Tài chính Cộng đồng.

Foong Seong Yew

ÔngFoong Seong YewThành viên HĐQT

 • Thành viên Ủy ban Chiến lược ABBANK
 • Sinh năm 1968

Chứng chỉ giáo dục Malaysia – tương đương GCE O’Level ngành Kinh tế và Quản lý tại Học viện St John’s Kuala Lumpur.
Cử nhân nghệ thuật ngành Kinh tế và Quản lý trường Đại học Cambridge, Trường Girton.
Thạc sĩ nghệ thuật ngành Kinh tế và Quản lý trường Đại học Cambridge, Trường Girton.
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ngành Quản trị kinh doanh nâng cao Trường Cao học Quản lý Kellogg, Đại học Northwestern, Chicago, Hoa Kỳ.
Cử nhân ngành Ngân hàng tại Viện Ngân hàng Công chứng Châu Á.

Ông Foong Seong Yew đã có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Cho đến nay, ông đã làm việc tại Ngân hàng Đầu tư Maybank Berhad hơn 13 năm và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Chiến lược & Chuyển đổi, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn, Giám đốc điều hành Khối kinh doanh quốc tế.

Nguyễn Danh Lương

ÔngNguyễn Danh LươngThành viên HĐQT

 • Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý rủi ro ABBANK
 • Thành viên Ủy ban Chiến Iuợc ABBANK
 • Sinh năm 1957

Tiến sĩ Kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng.

Ông Nguyễn Danh Lương có 34 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, quản lý kinh doanh, quản lý rủi ro. Ông đã từng giữ các vị trí chủ chốt tại Vietcombank như: Phó Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Sở Giao dịch, Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT. Ông được bầu làm Thành viên HĐQT ABBANK từ ngày 25/04/2018.

Trần Bá Vinh

ÔngTrần Bá VinhThành viên Độc lập HĐQT

 • Thành viên Ủy ban Chiến lược ABBANK
 • Sinh năm 1957

Cử nhân Kinh tế Trường Đại học Giao thông Đường Thủy (nay là trường Đại học Hàng Hải).
Cử nhân Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Ông Trần Bá Vinh đã làm việc trong ngành Ngân hàng hơn 30 năm, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại các ngân hàng: Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa rủi ro, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc MSB Hà Nội, Tổng giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT và Trưởng ban trù bị thành lập MSB Lào tại Ngân hàng TMCP phát triển Mekong (MDB). Trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, ông giữ vai trò là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ABBANK.

Lưu Văn Sáu

Đỗ Thị NhungThành viên Độc lập HĐQT

 • Thành viên Ủy ban Chiến lược ABBANK
 • Sinh năm 1960

Cử nhân kinh tế ngành Chuyển đổi Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng (Nay là Học viện Ngân hàng)
Cao cấp lý luận chính trị Học viện Chính trị Quốc gia

Bà Đỗ Thị Nhung có 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành Ngân hàng. Trong đó, bà có 17 năm làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Tiền Hải, Thái Bình và 17 năm công tác tại Vụ Chính Sách Tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2016, bà từng đảm nhận vị trí Phó phòng - Trưởng phòng Giám sát tuân thủ, Ban Pháp chế Tuân thủ, Ngân hàng TMCP An Bình. Từ 2016 tới 2023, bà là Uỷ viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Tháng 05/2023 Bà Nhung là Thành viên HĐQT Độc lập tại Ngân hàng TMCP An Bình. 

Ban kiểm soát

Nguyễn Thị Hạnh Tâm

Nguyễn Thị Hạnh TâmTrưởng Ban Kiểm soát

 • Sinh năm 1972

Cử nhân Tài chính - Tín dụng
Cử nhân Kế toán
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Chứng chỉ Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Hạnh Tâm có 29 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán thuộc ngành Tài chính ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kế toán tài chính, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; Trưởng ban Tài chính Kế toán Ngân hàng TMCP Bảo Việt. Bà là Trưởng Ban Kiểm soát ABBANK liên tục từ năm 2010 đến nay.

ÔngNguyễn Hồng QuangThành viên Ban Kiểm soát

 • Sinh năm 1977

Cử nhân Ngân hàng Tiền tệ và Cử nhân Kế toán Kiểm toán
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ông Nguyễn Hồng Quang có 24 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành Tài chính Ngân hàng, gần 22 năm công tác tại ABBANK, trong đó có gần 5 năm giữ vị trí Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) kiêm Thành viên Ban Điều hành ABBANK. Ông Nguyễn Hồng Quang được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát ABBANK kể từ ngày 05/4/2024.

Nguyễn Thị Thanh Thái

Nguyễn Thị Thanh TháiThành viên Ban Kiểm soát bán chuyên trách

 • Sinh năm 1963

Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài chính – Tín dụng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thái có 36 năm kinh nghiệm trong mảng Tài chính - Ngân hàng, nắm giữ các vị trí quan trọng tại các mảng kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý đơn vị kinh doanh tại Agribank. Bà được bầu vào Ban Kiểm soát ABBANK nhiệm kỳ 2018 - 2022 kể từ ngày 25/4/2018.

Ban điều hành

 

ÔngPhạm Duy HiếuQuyền Tổng Giám đốc

 • Sinh năm 1978

Cử nhân Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thạc sĩ Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân

Ông Phạm Duy Hiếu có trên 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Công ty Cho thuê Tài chính Vietcombank,  Công ty CP Chứng khoán Vincom, Công ty Chứng khoán VNDirect, các Công ty Quản lý quỹ như Quỹ Sabeco và Đầu tư IPA, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank), ABBANK và một số tổ chức khác. Đặc biệt, ông Hiếu đã từng đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc của VietABank và ABBANK. Ông Phạm Duy Hiếu được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và được giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc ABBANK kể từ ngày 10/8/2023.

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị HươngPhó Tổng Giám đốc

 • Sinh năm 1973

Cử nhân Kinh doanh Thương mại
Thạc sĩ Kinh tế Phát triển

Bà Nguyễn Thị Hương có hơn 27 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành Tài chính Ngân hàng, trong đó có 13 năm làm việc tại NHNN Việt Nam và 12 năm công tác tại ABBANK và đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc ABBANK từ tháng 01/2016.

Lại Tất Hà

ÔngLại Tất HàPhó Tổng Giám đốc

 • Sinh năm 1978

Thạc sĩ Tài chính - Đại học Southern Queensland – Australia

Ông Lại Tất Hà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng. Ông từng đảm nhận các vị trí chủ chốt tại các ngân hàng SeABank, Techcombank. Ông được tuyển dụng vào ABBANK và bổ nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc từ ngày 08/10/2019.

Khương Đức Tiệp

ÔngKhương Đức TiệpPhó Tổng Giám đốc

 • Sinh năm 1981

Cử nhân trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thạc sỹ trường Đại học Quốc gia & Đại học Griggs

Ông Khương Đức Tiệp có hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhận nhiều cương vị chủ chốt tại các Ngân hàng: Trưởng phòng Khách hàng Ngân hàng Vietcombank; Giám đốc vùng, Giám đốc SnD miền Bắc, Giám đốc Phát triển năng lực và Chất lượng dịch vụ, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Phân khúc SME & MSME Ngân hàng Techcombank. Từ ngày 19/04/2022, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Bán hàng & Dịch vụ tại ABBANK.

Lê Mạnh Hùng

ÔngLê Mạnh HùngThành viên Ban Điều hành

 • Sinh năm 1979

Cử nhân Kinh tế

Ông Lê Mạnh Hùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Từ ngày 09/08/2017, ông Hùng được bổ nhiệm làm Thành Viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn ABBANK.

Trần Việt Thắng

ÔngTrần Việt ThắngThành viên Ban Điều hành

 • Sinh năm 1967

Thạc sỹ chuyên ngành Vi điện tử

Ông Trần Việt Thắng có hơn 30 năm kinh nghiệm lĩnh vực Công nghệ thông tin, có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý. Từ ngày 02/03/2018, ông Trần Việt Thắng được tuyển dụng và bổ nhiệm là Thành viên Ban Điều hành kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Ngân hàng ABBANK.

Phạm Phú Công

ÔngPhạm Phú CôngThành viên Ban Điều hành

 • Sinh năm 1976

Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Ông Phạm Phú Công có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó đã từng giữ nhiều vị trí Quản lý quan trọng tại các tổ chức tín dụng lớn như: Bảo Việt Bank, Techcombank, SHB Finance, ABBANK và MBBank (Campuchia). Từ ngày 04/03/2024, Ông Phạm Phú Công được ABBANK bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên Ban Điều Hành kiêm Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực.